Skip to main content

Contact

Wilderness Vuokatti
+358 400 459 997/Jarkko Aittola, jarkko@wildernessvuokatti.fi
info@wildernessvuokatti.fi

Contact Form

Send an Email
(optional)

Miscellaneous Information

Rekisteriseloste 

1. Rekisterinpitäjä
Wilderness Vuokatti Oy
Yhteystiedot: Linturinteenkatu 1, 88610 Vuokatti
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Wilderness Vuokatti Oy
+358 400 459 997/Jarkko Aittola, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Rekisteröidyt
Nettisivujen sekä puhelin- ja sähköpostimyynnin kautta saadut asiakaskontaktit.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisterin pitäjä käsittelee asiakkaiden tietoja seuraavia tarkoituksia varten:
- asiakassuhteen perustaminen ja hoito
- rekisterin pitäjän palveluiden tarjoaminen asiakkaille
- varausten hoitaminen (esim. varausvahvistuksen ja laskujen välittäminen asiakkaalle - sähköpostilla)
- rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen sekä asiakaspalvelun kehittäminen
- suoramarkkinointi sähköpostilla

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille markkinointitarkoituksiin/tutkimuksiin.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot
Nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero

Asiakastiedot
- tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
- asiakkaan maksutapa- ja käyttäytymistiedot sekä laskutustiedot
- lainsäädännön mukaiset suoramainonnan kieltotiedot (uutiskirjeen postituslistalta poistuminen)
- asiakaspalautetiedot; asiakkaiden tyytyväisyystiedot, palaute rekisterinpitäjän palveluista ja muut asiakkaan suostumuksella saadut tiedot. Nettisivujen kautta/sähköpostilla saatu palaute. Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset.
- muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot (esim. asiakkaan ilmoittama liikuntarajoite tai sairaus, joka on tarpeellinen hänen pyytämänsä palvelun toteuttamiseksi).

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. Oikeus tietojen oikaisemiseen Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Rekisterinpitäjällä voi olla mm. lakisääteinen syy olla poistamatta pyydettyä tietoa.

Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään käyttäjiltä itseltä tämän rekisteröityessä palveluun, käyttäessä palvelua tai osallistuessa muutoin www-sivulla toteutettuun tietoja edellyttävään toimintoon tai antaessaan tietoja puhelin, sähköposti tai tiskiltä myyntitilanteessa. Tämän lisäksi tietoja voidaan kerätä asiakaspalautelomakkeelta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Wilderness Vuokatti Oy:n ulkopuolelle. Pyydettäessä asiakastietoja luovutetaan lain määräämille viranomaisille.

8. Käsittelyn kesto
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

9. Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Rekisterin suojausperiaatteet
Järjestelmässä sijaitsevaan rekisteriin on käyttöoikeus vain Wilderness Vuokatti Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Jos palvelimelle tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Ainoastaan rekisterinpitäjällä sekä lain määräämillä viranomaisilla on käyttöoikeus aineistoon.

12. Tarkastusoikeus, kielto-oikeus ja oikeus tulla unohdetuksi
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot sekä vaatia virheellisen tiedon korjaamista ja/tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistoa “oikeus tulla unohdetuksi”. Poikkeuksena Wilderness Vuokatti Oy:tä sitovat velvoitteet, esimerkiksi kirjanpitolaki. Yllä mainittujen oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt tulee esittää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

13. Evästeet engl. cookies
Rekisterinpitäjä voi käyttää sivuillaan evästeitä. Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka tallennetaan asiakkaan tietokoneelle. Kun vierailet sivustolla seuraavan kerran, selaimesi lukee evästeen ja välittää tiedot takaisin verkkosivulle tai kohteelle, joka asetti evästeen. Evästeitä käytetään mm. tilastointiin, käyttökokemuksen parantamiseen sekä mainonnan kohdentamiseen. Evästeet voi poistaa käytöstä muuttamalla selaimen asetuksia. Evästeiden käytöstä poistaminen voi heikentää palvelun toimivuutta ja käyttökokemusta. Käyttämällä verkkopalveluamme asiakas hyväksyy evästeiden käytön. Rekisterinpitäjä käyttää kolmansien osapuolien tarjoamia seurantajärjestelmiä (esim. Google Analytics, Google Adwords), jotka käyttävät myös evästeitä. Nämä evästeet tallennetaan myös asiakkaan koneelle ja ne mahdollistavat nettisivun käytön analysoinnin.